Tonny Madsen, indehaver af Tonny Madsen A/S med base i Svendborg, kan i år fejre 100 års mærkedag forstået på den måde, at det i år er 40 år siden, han overtog firmaet, og så fylder han 60 år til september.
Tonny Madsen A/S er således et gammelt, hæderkronet firma, men det har så sandelig forstået at udvikle sig og være omstillingsparat, klar til at påtage sig helt nye opgaver hen ad vejen igennem mange årtier.
Tonny Madsen overtog halvdelen af sin morfars firma for 40 år siden – og broderen Claus Madsen overtog den anden halvdel. Der blev både udført entreprenørarbejde i stor stil og vognmandskørsel. Efter ca. fire år overtog Tonny så den anden halvdel og det blev til det velkendte firma, som vi ser i dag.

Til lands og til vands

Firmaet har i dag aktiviteter både på landjorden og på vandet. I 2015 byggede Tonny Madsen graveflåden ”Kris” og etablerede TM Havn A/S, der i dag har Stephan Skytte Jørgensen som daglig leder. TM Havn arbejder med uddybning af bl.a. sejlrender, molebygning, ramning og vibrering, anlæggelse af både- og badebroer samt etablering og reparation af havneanlæg.
– Vi har haft et meget travlt år, fortæller Stephan. Vi har i nogen tid haft otte mand i gang og har bl.a. færdiggjort en renovering af den gamle servicekaj i Middelfart, renoveringen af stenmolen samt opstilling af en ny bro ved Fjellebroen. Nu skal vi snart i gang med at forlænge stenmolen i Vindeby og senere på året skal vi i gang med en udbygning af lystbådehavnen i Rudkøbing, så det ser godt ud, slutter Stephan.

Ny leder i Odense

I 2017 købte firmaet Flintholm Sten & Grus Aps, der med ral- og sandpumperen ”Sandholm” henter sø-materiale op fra havbunden til brug i anlægsopgaver på land. Firmaet hører hjemme ved Odense Havn og beskæftiger godt en halv snes mand. Claus Madsen har været leder, men er nu gået på pension og er erstattet af Brian Christensen som leder i Odense.

Lastbiler som bindemiddel

Tonny Madsen A/S har altid haft en flåde af lastbiler, tipsættevogne, blokvogn, containerbiler samt kran og grabbiler, der udgør et vigtigt bindemiddel mellem de øvrige aktiviteter. Hans morfar havde i øvrigt som en vigtig opgave under besættelsen at køre brunkul fra Søby ved Herning til værket i Odense.
I dag tæller flåden af lastbiler seks efter køb fornylig af en brugt lastbil med kran, og der er bestilt en helt ny Volvo til levering senere i år. Som et led i at gøre alle dele af virksomheden så ”grønne” som muligt lever alle de nye lastbiler op til miljøkravene i Euro 6.

Genbrug og genknus

For tre år siden købte Tonny Madsen H. J. Hansen Genvindings afdeling i Svendborg, og
alt arbejdet med genindvinding af metal blev samlet på Kuopiovej 36 i Svendborg under navnet TM Metal og Skrot. Her håndterer man jernskrot, metaller, akkumulatorer, kabelskrot m.m.
Genindvinding af andet end metal er samlet i Ringe og Svendborg, hvor Genknus Fyn har afdelinger. Her nedbrydes byggematerialer, hvorefter de sorteres og klargøres til ny anvendelse.
Byggematerialerne får man så bl.a. fra egne nedbrydningsjobs. Nedrivning og nedbrydning samt sanering er en væsentlig del af selskabets aktiviteter og listen over bygninger, som man har nedrevet, er lang. Mest kendt er nok nedrivningen af Nordre Skole i Svendborg, og i øjeblikket er man bl.a. i gang med at nedbryde Rudkøbing Gamle Skole.
Med lastbilerne som bindemiddel til at transportere byggematerialer, metal, skrot m.m. er fødekæden sluttet, så firmaets aktiviteter udgør en harmonisk helhed, der giver arbejde til et halv hundrede ansatte.
Det skal også lige med, at Tonny Madsen siden 2003 har ejet entreprenørfirmaet J. Clausen på Grønnemosevej i Svendborg med en halv snes ansatte.

Travlt år trods corona

Selskabet ledes i det daglige arbejde fra ”Kommandotårnet” på Skotlandsvej 3 af Helene Madsen og Jørgen Skovgaard.
– Vi har selvfølgelig som alle andre mærket til Covid-19 igennem det sidste års tid, men det har ikke haft negativ indflydelse på firmaets aktivitetsniveau. Vi har haft meget travlt, og alt tyder på, at vi også vil få travlt i år. Det er også grunden til, at vi har investeret i yderligere to lastbiler for at kunne følge med, siger Helene og Jørgen.

———-
Tonny Madsen A/S – Skotlandsvej 3 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6222 1414 – Mail: kontoret@tonny-madsen.dk – www.tonny-madsen.dk