Tonny Madsen A/S solgte sidste sommer den del af firmaet, der har arbejdet med optagning og transport af både ved hjælp af to lastbilkraner samt firmaets mobilkran til Odense-firmaet Schou Bådtransport, men beholdt resten af vognparken.

Samtidig købte Tonny Madsen Flintholm Sten & Grus ApS, som med ral- og sandpumperen ”Sandholm” henter sø-materiale op fra havbunden til brug i opgaver på landjorden. Med overtagelse 1. januar i år købte Tonny Madsen så også H. J. Hansen Genvindings afdeling på Bodøevej i Svendborg.

Tonny Madsen A/S omfatter desuden som hidtil Sydfyns Genindvinding, Genknus Fyn og arbejder med nedrivning, jordsortering og via TM Havn A/S også oprensning af havne og sejlrender, anlæggelse af bådebroer m.m.

Skole nedrives

Tonny Madsen A/S er specialist i nedrivning og nedbrydning og er bredt funderet i det sydfynske med specialiserede afdelinger på egne adresser og med hovedkontor på Skotlandsvej 3 i Svendborg. I øjeblikket har Tonny Madsen kontrakten med at nedbryde Nordre Skole i Svendborg, hvor der senere skal opføres nye lejlighedsblokke. Det arbejde har stået på i nogle måneder, og Tonny Madsen står selv i spidsen for det.

Sydfyns Genindvindingsindustri A/S håndterer jernskrot, metaller, akkumulatorer, kabelskrot og pap & papir og har afhentningsaftaler med dele af industrien og modtager effekter på Kuopiovej 36, Svendborg.

Genknus Fyn er stedet, hvor byggematerialer nedbrydes, sorteres og klargøres til ny anvendelse. Genknus Fyn modtager og nedbryder bygningsaffald på Heldagervej i Svendborg samt siden 2011 på Industrivej i Ringe.

Stadig vognmandsfirma

Tonny Madsen kører efter salget af bådbilerne og den store mobilkran sidste sommer stadig for fuld kraft i vognmandsafdelingen i det store firma med tip/sættevogne til transport af grus og sten m.m., en blokvogn til sær-transporter, to krangrab-biler samt biler til containerkørsel.

– Vi har haft et travlt år med vores lastbiler, hvor vi bl.a. har kørt mange transporter af materialer til opførelsen af de store stalde til 1400 malkekøer sidste år på Tåsinge, siger Tonny Madsen.

H. J. Hansen Genvinding

Tonny Madsen har som nævnt netop overtaget H. J. Hansen Genvindings afdeling i Svendborg. Afdelingen kører nu videre uændret under det nye navn TM Metal og Skrot og stadig med Per Dinesen og Bo Hansen som erfarne medarbejdere på pladsen.

Flintholm

Flintholm Sten & Grus var Tonny Madsen selv med til at etablere, men overlod det senere til sin kompagnon, men sidste år købte han det så tilbage.

Med udgangspunkt ved Odense Søplads sejler ral/sandpumperen ”Sandholm” ud til de områder, hvor firmaet har tilladelse til at suge sand og sten op fra havbunden. Firmaet tilbyder også opbygning af moler, udlægning af grabsten, oprensning af sejlrender samt uddybning af bløde materialer m.m.

Dobbelt besætning

Claus Madsen overtog ansvaret for Flintholm Sten & Grus ApS ved købet sidste sommer og er projektleder i Odense.

– Vi har i øjeblikket 12 ansatte i Flintholm, siger Claus Madsen. Vi har dobbelt besætning på skibet, så vi kan sejle i døgndrift, og dertil kommer så folkene på pladsen, der skal håndtere de godt 15.000 tons materialer, vi suger op og henter ind hver måned.

– Vi er netop ved at blive certificeret, så vi også kan levere til betonstøberier m.m. De materialer, vi henter ind, er en stor mangelvare på Fyn i øjeblikket, så vi har meget travlt og forventer at få endnu mere travlt fremover, siger Claus Madsen.

Alt i alt er der i dag godt 60 ansatte i Tonny Madsen A/S, og der er fart over feltet for firmaet, der har en struktur, der hænger godt sammen med nedbrydning, bortkørsel med egne lastbiler, sortering, genindvinding og så nu også opsugning af sand og sten.

————-

Tonny Madsen A/S – Skotlandsvej 3 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6222 1414‌ – Mail: kontoret@tonny-madsen.dk – www.tonny-madsen.dk