I 2005 overtog ISS Holmdrup Kloakservice, men ISS har nu valgt at koncentrere sig om sine kerneområder og frasolgte derfor først på året den landsdækkende kloak- og industriservice til norske Norva24, der driver forretningen videre under navnet Norva24 Danmark A/S.

– Vi er meget tilfredse med, at vi har fået nye ejere, som er indstillet på at investere i og ekspandere forretningen i Danmark, bl.a. gennem opkøb. Vi står styrket efter salget, og selv om navn og logo på vores biler er ved at blive ændret, vil jeg gerne understrege, at det er de samme dygtige medarbejdere, som vores kunder har kendt i lang tid, som de også kommer til at møde fremover, siger leder af firmaets Holmdrup-afdeling, der dækker Fyn, Heidi Merete Hansen.

Styrer hele Fyn

Heidi Merete Hansen er chef for i alt 18 medarbejdere og har kontor i Skaarup ikke så langt fra Holmdrup, hvor firmaet blev grundlagt i 1958. Her arbejder foruden hende også en sælger, en kloakmester og to kontorassistenter.

Under Holmdrup hører også en afdeling i Odense, og i alt råder man til at dække det fynske marked over fem slamsugere, tre gravehold, to DTVK-biler (Dansk tv-kontrol) i lastbilstørrelse, en mindre tv-bil, der især tager sig af mindre opgaver for private og fabrikker, mens de store mest arbejder for forsyningsselskaberne, en kranbil og en bil til sælgeren, der har den opsøgende kontakt til kunderne. Her har firmaet i øvrigt for et par måneder siden fået en ny mand på posten, nemlig Emil Banke, der hidtil har arbejdet ”ude i marken”, så han kender alle aspekter ved arbejdet.

Små og store opgaver

– Det er meget afvekslende og spændende at arbejde med kloak- og industriservice, et arbejde, der kræver god planlægning, men også af og til byder på hurtig udrykning til akutte opgaver, siger Heidi Merete Hansen, der har arbejdet i firmaet siden 2006. For halvandet år siden blev hun afdelingsleder.

– Vi har både små og store kunder. De store er forsyningsselskaberne og andre entreprenør virksomheder, der har brug for vores hjælp, når der er problemer med de store kloakrør, men vi har selvfølgelig også private husejere og fabrikker som kunder samt boligforeninger. Vi har også mange forsikringsselskaber, der ofte har brug for at få vurderet en skade på kloakrør i forsikringssager, siger Heidi Merete Hansen.

Løser mange slags opgaver

Blandt de mange arbejdsopgaver, som Norva24 kan løse for boligforeninger og entreprenører, kan nævnes spul af rør og faldstammer, tilstoppede køkkenvaske, tømning af vejbrønde, graver arbejde, tv-inspektion, rottebekæmpelse og containerkørsel, rensning af tanke, siloer og tømning af fedt– og olieudskillere.

For produktionsvirksomheder kan nævnes tørstofssugning med Mammutsuger, spuling af ledninger og rør med genbrugsanlæg, højtryksspuling, hedvandsspuling, transport af affald og tømning af olie/benzin udskillere samt rensning af tanke og siloer. Endelig kan nævnes, at Norva24 transporterer flydende affald over hele Danmark.

For forsyningsvirksomheder tilbyder Norva24 tømning af septiktanke og fedtudskillere, spul og oprensning af kloakledninger, rodskæring, opmåling og kortlægning af nye og gamle kloakledninger, bortskaffelse af slam, olie fedt mv. samt trykhedsprøvning.

For kommuner tilbyder Norva24 tømning af vejbrønde med GPS registrering og billede dokumentation i deres system, som kommunerne kan få adgang til og Norva24’s Kloakmester kan angive grove overslag på udbedring af defekte brønde pr. stk. i systemet, så Kommunerne får et overblik over hvor mange penge der skal bruges på reparation fremadrettet.

Norva24 Danmark havde ved overtagelsen en omsætning på 208 millioner kr. skabt af 164 medarbejdere. Firmaet råder over 115 servicekøretøjer fordelt på 11 afdelinger i Danmark. Norva24 er i dag Danmarks største kloakvirksomhed.

Fokus på miljø og arbejdsmiljø

Norva24 har stor fokus på miljøet og er miljøcertificeret.

– Vi bruger miljømæssigt korrekte produkter og prøver hele tiden at forbedre vores arbejdsmetoder. Gennem løbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer sikrer vi, at vores medarbejdere er blandt de bedste i branchen, og trivsel og arbejdskvalitet betyder meget. Derfor er vi som nogle af de få i branchen også arbejdsmiljøcertificeret. Vi ser frem til en forstærket udvikling med en ny ejer, der vil fremad, siger Heidi Merete Hansen.

——-

Norva24 Kloak- og Industriservice – Industriafdeling Holmdrup – Skårupørevej 9 – 5881 Skårup – Tlf.: 62 231 208 – Mail: heidi.hansen@norva24.dk – www.norva24.dk